turklehceleri.org

balmak

Dîvânü Lugâti’t-Türk Dizini (TDK)

balmak

bağlanmak,II, 27 bkz> banmak


Son arananlar: