turklehceleri.org

balıklıg

Dîvânü Lugâti’t-Türk Dizini (TDK)

balıklıg

çamurlu yer,I, 498

balığı olan, balıklı·I, 498, 501


Son arananlar: