turklehceleri.org

bakışgan

Dîvânü Lugâti’t-Türk Dizini (TDK)

bakışgan

herkese göz ucu ile bakan·I, 519


Son arananlar: