turklehceleri.org

badam

Azerbaycan Türkçesinin Açıklamalı Sözlüğü (Orucovun, 2006)

badam

is. [fars.] İsti ölkələrdə yetişən sərt qabıqlı, ləpə şəklində ləzzətli bir meyvə və bu meyvənin ağacı. Badam ağacı. Badam yağı. Acı badam (dadı acı olub, yağı texnika və əczaçılıqda işlənən badam). Daş badam (qabığı bərk badam). Kağızqabıqlı badam (qabığı nazik və ləpəsi kiçik badam). ‣ Üç badam bir qoz mus. – Azərbaycan xalq musiqisində bir çox mahnı, təsnif və oyun havalarına xas olan musiqi vəzninin adı. Azərbaycan rəqs musiqisi ölçülərindən ən çox intişar edəni: sazəndələr arasında “uç badam bir qoz” deyilən vəzn əsasında olan diringilərdir. Ə.Bədəlbəyli.

Pamukkale Azerbaycan Türkçesi - Türkiye Türkçesi (ADT versiyonu)

badam

badem

Kırgızca – Türkiye Türkçesi Sözlüğü (Yudahin)

badam

f. badem badana, zırh, cevşen, cebe; koş badana:iki katlı zırh.

Türkmencenin Açıklamalı Sözlüğü (Kyýasowa, 2016)

badam

[ba:dam] I, at. 1. Beýik boýly, owadan gülli, miwe getirýän agaç. 2. Badam agajynyň süýnmek maňyzly miwesi. Baga bardym, badam gördüm, Badam ýygýan adam gördüm (Halk döredijiliginden). 3. Adam ady.
 ‣ Badam gabak pökgüje owadan gabak. Badam gabak, alma ýaňak, Bir zyba senem islärin (Magtymguly). Badam gabagyndan, maral gözünden, Sözle, gurban olam şirin tillere (Şabende).


BADAM [ba:dam] II, at, gepl.d. Badamjan.

Uygurca – Türkiye Türkçesi Sözlüğü (Kurban, 2016)

badam

f. Badem, badem ağacı. Badam doppa – Badem takke (bu takke, beyaz ip ile badem şeklinin işlendiği siyah renkli yazlık baş giysi ki, Fergane Vadisi ve Kaşgar'da imal edilir. Erkekleri giyer).


Son arananlar: