turklehceleri.org

başbilən

Azerbaycan Türkçesinin Açıklamalı Sözlüğü (Orucovun, 2006)

başbilən

sif. dan. Başçı, ağsaqqal. Başbilənsiz iş olmaz. (Ata. sözü). İş başbilənsiz olmaz; Sər süfrə sənsiz olmaz! M.Ə.Sabir. [Tahirzadə:] Bu camaatın bir başbiləni, bu ölkənin bir sahibi yoxdurmu, ilahi! Mir Cəlal. [Alxan:] Bu cavan qartalı özünüzə başbilən seçin. İ.Əfəndiyev.

Azerbaycan Türkçesinin Sinonimler Sözlüğü (Çakıroğlu, 2013)

başbilən

ağsaqqal
{aksakal (bilirkişi )}


Son arananlar: