turklehceleri.org

bıçaq

Azerbaycan Türkçesinin Açıklamalı Sözlüğü (Orucovun, 2006)

bıçaq

is.
1. Kəsmək üçün alət. Bağban bıçağı. Ət bıçağı. Cib bıçağı.
2. Müxtəlif alətlərin, mexanizmlərin və s.-nin kəsən hissəsi. ‣ Bıçaq sümüyə dayanmaq – son həddə çatmaq, əlacı kəsilmək, lap cana gəlmək. Sümüyə lap bu gün dayandı bıçaq; Durmayır qeyzdən başımda papaq. S.Ə.Şirvani. [Varlılara müraciət edənlərin] əli hər yerdən üzülərdi, bıçaq sümüyə dayanardı. H.Sarabski.

Pamukkale Azerbaycan Türkçesi - Türkiye Türkçesi (ADT versiyonu)

bıçaq

bıçak


Son arananlar: