turklehceleri.org

bütrüşmek

Dîvânü Lugâti’t-Türk Dizini (TDK)

bütrüşmek

muhâkeme olmak ve şahit getirmek.II, 203


Son arananlar: