turklehceleri.org

bölüm

Türkiye Türkçesi – Tatarca Sözlük (Ganiyev, 1998)

bölüm

и. 1) өлеш; секция, бүлем; 2) (университетта һ. б.) уку бүлеге; 3) дәвер, чор; 4) мат. бүлү нәтиҗәсе, өлеш; 5) биол. класс

Arı Duru Türkçe – Türkiye Türkçesi Sözlüğü (Kuleli)

bölüm

1. Daire ( devlet)

Azerbaycan Türkçesinin Açıklamalı Sözlüğü (Orucovun, 2006)

bölüm

is.
1. Bölmə işi.
2. Parça; bölünmüş hissə; pay, hissə. bölüm-bölüm zərf Parça-parça, hissəhissə, tikə-tikə. Bölüm-bölüm olmaq.

Azerbaycan Türkçesinin Sinonimler Sözlüğü (Çakıroğlu, 2013)

bölüm

parça, pay, hissə
{parça, pay, hisse}

Pamukkale Azerbaycan Türkçesi - Türkiye Türkçesi (ADT versiyonu)

bölüm

kesim

Kırgızca – Türkiye Türkçesi Sözlüğü (Yudahin)

bölüm

şube, kısım; daire, müessese; el agartuu bölümü: maarif şubesi; ortok bölüm mat. : mahreç; ortok bölümgö keltirüü mat. : kesirlerin müşterek mahrecini bulma.

Türkmencenin Açıklamalı Sözlüğü (Kyýasowa, 2016)

bölüm

[bö:lüm], at. 1. Bir edaranyň, kärhananyň we ş.m. aýry-aýry pudagy. Mekdepde dokmaçylary, egrijileri, tikinçileri, ýüpekçileri taýýarlaýan bölüm bar. 2. Ýokary okuw jaýynyň belli bir hünär boýunça hünärmenleri taýýarlaýan ugry. Dil-edebiýat bölümi. 3. Ylmy-barlag edaralarynyň belli bir ugur boýunça meşgullanýan pudagy. Halk döredijiligi bölümi. 4. teatr. Sahnada goýulýan oýunlaryň, görkezilýän tomaşalaryň bir bölegi. Oýnuň birinji bölümi gutardy. 5. Goşunyň birnäçe adamdan ybarat pudagy. 127-nji bölümiň esgerleri. 6. Kitabyň, gazetiň mazmun boýunça bölünýän baby. 7. Uly dükanyň belli bir ugurdan zat satýan bölegi, tarapy, gapdaly. Dükanyň aýakgap bölümi.

Uygurca – Türkiye Türkçesi Sözlüğü (Kurban, 2016)

bölüm

Bölüm, bölük. Eskeriy bölüm – Askeri bölük.

Karaçay-Malkarca – Türkiye Türkçesi Sözlüğü (Nevruz, 1991)

bölüm

bölüm, kısım, hece (gr.). Açık ~: açık hece, cabık ~: kapalı hece, sözle ~lege bölünedile: kelimeler hecelere ayrılırlar.


Son arananlar: