turklehceleri.org

awa

Dîvânü Lugâti’t-Türk Dizini (TDK)

awa

acımak bildiren bir kelime· I, 89


Son arananlar: