turklehceleri.org

avoid

İngilizce—Türkçe Sözlük (FreeDict, 2017)

avoid /ˌeɪvɪˈeɪʃən/

1. sakınmak, çekinmek, kaçınmak, uzak durmak, içtinap etmek
2. (huk.) bertaraf etmek, feshetmek, iptal etmek. avoidable kaçınılır, sakınılır, içtinap olunur
3. bertaraf edilir, fesholunur avoidance sakınma, içtinap
4. (huk.) iptal.

İngilizce—Türkçe Sözlük (Anonim)

avoid

kaçmak
kurtulmak
kaçınmak
uzak durmak
sakınmak


Son arananlar: