turklehceleri.org

atlaz

Azerbaycan Türkçesinin Açıklamalı Sözlüğü (Orucovun, 2006)

atlaz

is. [ər.]
1. Üzü hamar, parlaq ipək parça növü. Get atlazın yaxşısından; Yaşılından da al gətir! Aşıq Hüseyn. // Atlazdan tikilmiş. Mən aşıq gül əndama; Çıxıbdır gülən dama; Olam bir atlaz köynək; Yaraşam gül əndama. (Bayatı). ..Sürtükün bozarmış mahudu ilə şəvə kimi parlayan atlaz yaxalıq bir-birinə uymurdu. M.S.Ordubadi. Naznaz atlaz paltarını yığıb, neylon corablarda işıldayan qılçalarını qabağa verərək maşından çıxır. M.İbrahimov.
2. Təşbihlərdə: atlaz kimi parlaq, hamar şey haqqında. Doğrudan da, usta Ağabalanın saqqalı gözəl saqqal idi: qara atlaz parçası kimi üzünün iki tərəfini tutub. Çəmənzəminli. Ortada gömgöy otlarla atlaz kimi döşənmiş geniş bir meydan vardı. M.Rzaquluzadə.

Türkmencenin Açıklamalı Sözlüğü (Kyýasowa, 2016)

atlaz

at. Ýüpek matanyň ýüzi ýylmanak hem ýylpyldawuk dokalan görnüşi. Merdi goýup, hyzmat etseň namarda, Gadryň bilmez, atlaz berseň biz bolar (Seýdi).


Son arananlar: