turklehceleri.org

ateizm

Türkiye Türkçesi – Tatarca Sözlük (Ganiyev, 1998)

ateizm

и. атеизм

Azerbaycan Türkçesinin Açıklamalı Sözlüğü (Orucovun, 2006)

ateizm

[yun.] Allahın varlığını, fövqəltəbii qüvvələri və dinləri elmi biliklərə əsasən inkar etmə; allahsızlıq. Ateizmin izləri. Ateizmin nəzəri əsası materialist fəlsəfədir. Ateizm tərbiyəsinin bir əsas vəzifəsi də dinin elmə zidd olduğunu sübuta yetirməyə çalışmaqdan ibarət idi.

Özbekçe—İngilizce Sözlük (Dirks, 2005)

ateizm

(Russian) atheism.

Türkmencenin Açıklamalı Sözlüğü (Kyýasowa, 2016)

ateizm

[ateýi:zim], at. Hudaýyň barlygyny inkär edýän taglymat.


Son arananlar: