turklehceleri.org

asayiş

Türkiye Türkçesi – Arı Duru Türkçe Sözlüğü (Kuleli, 2013)

asayiş

[Köken: Farsça] Dinçlik

Türkiye Türkçesi – Tatarca Sözlük (Ganiyev, 1998)

asayiş

и. төзеклек

Karşılaştırmalı Türk Lehçeleri Sözlüğü (Ercilasun, 1991)

asayiş

Türkiye Türkçesi: asayiş
Azerbaycan Türkçesi: ãsãyiş
Başkurt Türkçesi: yämğiättäği tärtip(lillik)
Kazak Türkçesi: tärtiptilik tınıştık
Kırgız Türkçesi: beypildik beykuttuk tınçtık
Özbek Türkçesi: àsàyiş ⱨàtircämlik
Tatar Türkçesi: cämğıyättäği tärtip (lilik)
Türkmen Türkçesi: cemğıyetçilik terḯbi
Uygur Türkçesi: asayiş tärtip
Rusça: por'adok spokóystviye

Azerbaycan Türkçesinin Açıklamalı Sözlüğü (Orucovun, 2006)

asayiş

is. [fars.] Əmin-amanlıq, dinclik, sakitlik, nizam və qayda. Asayişi bərpa etmək. Asayişi pozmaq. Asayişi qorumaq. – Elmlər sayəsində .. insan övladının xoşbəxtlik və asayişinə səbəb olan nəcib icadlar meydana gəlmişdi. M.F.Axundzadə. Şəhərdə asayiş və əmniyyəti pozmaq .. istəyənlər olduğu yerində cəzalanacaqdır. M.S.Ordubadi. // İstirahət. Rota bu gün vuruşurdu, sabah asayişdə olurdu, bir müddət sonra yenə cəbhəyə gedir, sonra yenə arxaya düşürdü. Mir Cəlal. // Rahatlıq. Könül asayişi, canın rahəti; Gülgəz zənəxdanda, tər zəğəndədir. M.P.Vaqif. Gözlərindən məni-bədbəxtə bir asayiş yox; Uddurur qan gecələr ol iki bimar mənə. Q.Zakir.

Azerbaycan Türkçesinin Sinonimler Sözlüğü (Çakıroğlu, 2013)

asayiş

dinclik, sakitlik, əmin-amanlıq
{huzur, sakinlik, eminlik}

Pamukkale Azerbaycan Türkçesi - Türkiye Türkçesi (ADT versiyonu)

asayiş

asayiş


Son arananlar: