turklehceleri.org

arkar

Kırgızca – Türkiye Türkçesi Sözlüğü (Yudahin)

arkar

arxar (dağ koyunun dişisi): üç arkar: mizan yıldız topu; altı arkar; düppüasgar (yıldız topu; ceti arkar; düppüekber ( yıldız topu .

Dîvânü Lugâti’t-Türk Dizini (TDK)

arkar

boynuzundan bı;ak yapılan dişi dağ keçisi· I, 117, 214, 421


Son arananlar: