turklehceleri.org

arkış

Dîvânü Lugâti’t-Türk Dizini (TDK)

arkış

kervan; yurdundan uzak dü;mü; olan birine gönderilen kimse, elçi, haberci, mektup·I,97

büyü, afsun·I, 249 bkz> arwaş, arwış


Son arananlar: