turklehceleri.org

aramak

Türkiye Türkçesi – Arı Duru Türkçe Sözlüğü (Kuleli, 2013)

aramak

[Köken: Anlam kayması] İzlemek, Aktarmak, Karamak

Türkiye Türkçesi – Tatarca Sözlük (Ganiyev, 1998)

aramak

ф. 1) эзләү; 2) арадан сайлап алу; yeni yöntemler aramak яңа ысуллар эзләү; 3) актару, актарыну; ceplerini aramak кесәләрен актару; 4) барып яисә кереп күрү

Karşılaştırmalı Türk Lehçeleri Sözlüğü (Ercilasun, 1991)

aramak

Türkiye Türkçesi: aramak
Azerbaycan Türkçesi: aramag aⱨtarmag
Başkurt Türkçesi: iⱬläv
Kazak Türkçesi: izdev
Kırgız Türkçesi: izdȫ karō suramcılō
Özbek Türkçesi: izlämàk aⱨtärmàk
Tatar Türkçesi: izläv
Türkmen Türkçesi: gözlemek īzlamak ãramak
Uygur Türkçesi: izdimäk aⱨturmak
Rusça: iskat'

Türkmencenin Açıklamalı Sözlüğü (Kyýasowa, 2016)

aramak

[a:ramak], işl. 1. Köp zadyň içinden belli-bellisini saýlamak, seljermek. Pökgen aga: – Tudy entek arap kesiň – diýip tabşyrdy (A. Gowşudow). 2. Bir maksady, işi amala aşyrmak üçin amatyny aňtamak, gözlemek, pursat agtarmak. Buz üstünde tozan arama (Halk ertekisinden). Öz nejatymy garaýyn, il bähbidini araýyn (“Görogly”).


Son arananlar: