turklehceleri.org

arıxana

Azerbaycan Türkçesinin Açıklamalı Sözlüğü (Orucovun, 2006)

arıxana

is. Arı pətəkləri yerləşən yer, arıçılıq təsərrüfatı. Arıxanada arı pətəkləri şahmat üsulu ilə düzülür. – Qəhrəman balaca Sabiri arıxanadan uzaqlaşdırırdı. S.Rəhimov.


Son arananlar: