turklehceleri.org

ant

Türkiye Türkçesi – Tatarca Sözlük (Ganiyev, 1998)

ant

и. ант ◊ ant içmek ант эчү

İngilizce—Türkçe Sözlük (FreeDict, 2017)

ant /ɐnˈʌðə/

1. karınca, (zool.) Formica. flying ant kanatlı karınca. red ant kızıl karınca, (zool.) Formica sanguinea. stinging ant karaiğne. white ant divik.

İngilizce—Türkçe Sözlük (Anonim)

ant

karınca

Kırgızca – Türkiye Türkçesi Sözlüğü (Yudahin)

ant

I, es. yemin, ant; ant iç- : yemin etmek, ant içmek, tahlif ettirilmek; ant içir- : tahlif etmek, yemin ettirmek; antka cet- : andını tutmak; ant şert: yemin; ant içerek söz verme; ant urgan yahut anturgan: mel’un.

Kırgızca – Türkiye Türkçesi Sözlüğü (Yudahin)

ant-

IIbk. anet.

Türkmencenin Açıklamalı Sözlüğü (Kyýasowa, 2016)

ant

I, at. Bir iş etmek üçin berilýän wada, gutarnykly äht, ynandyrmak maksady bilen edilýän kasam. Tä ölinçäm senden dönsem, Kelamylladan ant olsun (“Görogly”).
 ‣ Ant içip, awy ýalamak her edip, hesip edip ynandyrmaga synanmak. "Ýalan" diýip, ýigit ant içip, awy ýalady. Ant içmek bir iş hakynda gutarnykly söz bermek, kasam etmek.


ANT II, syp., gepl.d. Mekir, hilegär.

Uygurca – Türkiye Türkçesi Sözlüğü (Kurban, 2016)

ant

a. Ant, yemin. Ant ichmek – Ant içmek, yemin etmek. Ant su ichmek – Ant içmek. U antigha yetmidi – O sözünde durmadı. Ant urghan – Allah çarpmış, çarpılmış.

Karaçay-Malkarca – Türkiye Türkçesi Sözlüğü (Nevruz, 1991)

ant

yemin, and, beddua. ~ım bardı: yeminim var, ~ın buzğan: yeminini bozan, ~ıma ölmezme: yeminime ölmem (yeminimi bozmam), ~ urğan: yemini çarpan, ~ etmek: yemin etmek, ~ etib söleşmek: yemin ederek konuşmak, ~ etdirmek: yemin ettirmek, ~ etdir: (mec.) az kalsın, ~ etdir kırılıb kete edi: az kalsın kırılıp gidiyordu, ~ ceterik!: yemin çarpasıca!, Ay üyüne ~ ceterik!: Ey evine yemin çarpasıca!, ay üyüñe ~ kirlik!: hey evine yemin (beddua) giresice!, halal işge ~ cok: helal işe yemin gerekmez, ~ı bıla hantın teñ aşağan: yemeği ile yeminini birlikte yiyen (deyim), ~ cetmezlik: beddua yetişmeyesice, yemin çarpmayasıca.


Son arananlar: