turklehceleri.org

andan

Kırgızca – Türkiye Türkçesi Sözlüğü (Yudahin)

andan

1. ondan, şundan, oradan; 2.ondan dolayı, sonra, ondan sonra.

Karaçay-Malkarca – Türkiye Türkçesi Sözlüğü (Nevruz, 1991)

andan

ondan, oradan, o sebepten. Birbirlerin añılamadıla, davur ~ çıkdı: birbirlerini anlamadılar, gürültü ondan çıktı, tünene ~ mektub kelgendi: dün ondan mektup geldi, ~ başımı küçden kuthardım: ondan başımı zor kurtardım, ~ ne hayır: ondan ne fayda, men ~ küçlüme: ben ondan güçlüyüm, ~ beri: onca zamandan beri, ~ alğa: ondan önce, ~ sora: ondan sonra, ~ ozub: ondan geç, onun dışında, ~ da: ondan da, ~ da akırın: ondan da yavaş, ~ da kızıv: ondan da acele, ~ ese: ondansa, ondan ise, ~ ese bu igidi: ondansa bu iyi, ölgeyem ~ ese: ondansa ölseydim (böyle olmasaydı da keşke ölseydim), ~ arıdı: ondan ötedir, ~ arı: ondan öteye, ~ ullu savğa kerek tüldü: ondan büyük hediyeye gerek yok.


Son arananlar: