turklehceleri.org

andag

Türkmencenin Açıklamalı Sözlüğü (Kyýasowa, 2016)

andag

[andağ], çal., k. d. Şeýle, şunuň ýaly, şuňa meňzeş. Emma rawylar andag rowaýat kylarlar kim, gadym eýýamda Turan welaýatynda Nasyr atlyg bir patyşa bar erdi (Şabende).

Dîvânü Lugâti’t-Türk Dizini (TDK)

andag

böyle, öyle, o kadar· 1. 37,118,164, 200. 321; II, 274; III, 153, 155,186, 247, 271 andan ondan, ondan sonra, I, 108, 109, 126, 130, 223; III, 422


Son arananlar: