turklehceleri.org

alkamak

Dîvânü Lugâti’t-Türk Dizini (TDK)

alkamak

alkışlamak, övmek I, 284


Son arananlar: