turklehceleri.org

alkalmak

Dîvânü Lugâti’t-Türk Dizini (TDK)

alkalmak

alkışlanmak, övülmek·I, 249


Son arananlar: