turklehceleri.org

alacəhrə

Azerbaycan Türkçesinin Açıklamalı Sözlüğü (Orucovun, 2006)

alacəhrə

I. is. zool. Kolluqlarda yaşayan cücülərlə qidalanan sərçə fəsiləsindən bir quş. [Bibimgilin] bağında, gözümə ağac deşiyində qayrılmış bir alacəhrə yuvası sataşdı. S.S.Axundov.

II. is. bot. Dağlıq yerlərdə bitən qabığı zolaq-zolaq ağac.


Son arananlar: