turklehceleri.org

aid

Azerbaycan Türkçesinin Açıklamalı Sözlüğü (Orucovun, 2006)

aid

əd. [ər.] Nisbəti və əlaqəsi olan, təəllüqü olan, məxsus. İdarəyə aid işlər. Dilçiliyə aid terminlər. Məsələ bizə aid deyil. Şəkil 13-cü səhifəyə aiddir. – [Nadir bəy:] Məncə, gözəllik zövqə aid bir şeydir. H.Cavid. • Aid olmaq – nisbəti və əlaqəsi olmaq, məxsus olmaq, dəxli olmaq. Bu məktub Bəhramın öz qəlbinə və taleyinə aid idi. Ə.Vəliyev.

Azerbaycan Türkçesinin Sinonimler Sözlüğü (Çakıroğlu, 2013)

aid

məxsus
{özgü}

Pamukkale Azerbaycan Türkçesi - Türkiye Türkçesi (ADT versiyonu)

aid

ait

İngilizce—Türkçe Sözlük (FreeDict, 2017)

aid /ˈahɪmsə/

1. yardım, iane
2. yardım etmek, iane vermek. first aid ilk yardım.

İngilizce—Türkçe Sözlük (Anonim)

aid

el uzatmak
yardım etmek
yardım
kömek
destek
yardımcı


Son arananlar: