turklehceleri.org

agu

Dîvânü Lugâti’t-Türk Dizini (TDK)

agu

agı, zehir,I, 89;III, 339


Son arananlar: