turklehceleri.org

agtılmak

Dîvânü Lugâti’t-Türk Dizini (TDK)

agtılmak

yere vurulmak, sarsılmak,I, 246 bkz> agtarılmak


Son arananlar: