turklehceleri.org

advance

İngilizce—Türkçe Sözlük (FreeDict, 2017)

advance /ɐdˈʌst/

1. ilerleme, ileri gitme, terakki, terfi
2. fiyat yükselmesi
3. avans, öndelik. advances (çoğ.) ilerlemeler
4. (k.dili) açık verme, asılma. advance guard öncü kuvvet. in advance önde, ileride
5. peşin olarak.

İngilizce—Türkçe Sözlük (FreeDict, 2017)

advance /ɐdvˈalɒɹəm/

1. ilerletmek, ilerlemek, ileri götürmek, ileri gitmek, terakki etmek, terakki ettirmek, terfi etmek, terfi ettirmek
2. artmak, yükselmek (fiyat)
3. avans vermek, ödünç vermek
4. teklif etmek. advanced ilerlemiş, ileri advancement terfi
5. ilerleme, terakki.

İngilizce—Türkçe Sözlük (Anonim)

advance

ilerlemek
ileri gitmek
gelişmek
öne almak
daha önceki bir tarihe almak
ilerleme
ileri gitme
gelişme


Son arananlar: