turklehceleri.org

abluka

Türkiye Türkçesi – Arı Duru Türkçe Sözlüğü (Kuleli, 2013)

abluka

[Köken: İtalyanca] Kurşama, Kamav

Türkiye Türkçesi – Tatarca Sözlük (Ganiyev, 1998)

abluka

и. блокада

Karşılaştırmalı Türk Lehçeleri Sözlüğü (Ercilasun, 1991)

abluka

Türkiye Türkçesi: abluka
Azerbaycan Türkçesi: mühãsirä
Başkurt Türkçesi: kamav
Kazak Türkçesi: korşav kamav
Kırgız Türkçesi: kurçō kamō
Özbek Türkçesi: kamäl
Tatar Türkçesi: kamau
Türkmen Türkçesi: ğãbav blokada
Uygur Türkçesi: korşaş muhasirä
Rusça: blokada


Son arananlar: