turklehceleri.org

aşikar

Karşılaştırmalı Türk Lehçeleri Sözlüğü (Ercilasun, 1991)

aşikar

Türkiye Türkçesi: aşikar
Azerbaycan Türkçesi: ãşkär
Başkurt Türkçesi: asık ap-asık
Kazak Türkçesi: aykın anık
Kırgız Türkçesi: aykın belgilū
Özbek Türkçesi: àşkàrä àşkàr
Tatar Türkçesi: açık ap-açık
Türkmen Türkçesi: ǟşğǟr
Uygur Türkçesi: aşkara
Rusça: yavnıy oçevidnıy

Azerbaycan Türkçesinin Açıklamalı Sözlüğü (Orucovun, 2006)

aşikar

[fars.] klas. bax. aşkar. Bu aşikar bir mətləbdir; bəyana ehtiyacı yoxdur. C.Məmmədquluzadə. Birdən-birə göründü gözə bir xərabəzar; Görəsən nə qəmli mənzərələr aşikar idi. M.Hadi. Papaqların bəzisi uzun qovun çeşnisində idi. Bunların sahibinin molla və əyandan olmağı aşikar idi. Çəmənzəminli.


Son arananlar: