turklehceleri.org

aýralyk

Türkmencenin Açıklamalı Sözlüğü (Kyýasowa, 2016)

aýralyk

at. 1. Biri-birinden aýra düşmeklik, biri-birinden daşda bolmaklyk, aýraçylyk. Söýgüdir, dostlarym, durmuşyň täji, Aýralyk ajydyr, tapyşmak süýji (A. Kekilow). 2. göç.m. Ölüm-ýitim, baky jydalyk. Juwan ömri alyp gitdi aýralyk, Şahyram aglady, şygram aglady (M. Seýidow).
 ‣ Aýralyk ody aýralygyň derdi, azaby.


Son arananlar: