turklehceleri.org

açurmak

Dîvânü Lugâti’t-Türk Dizini (TDK)

açurmak

acıktırmak, aç bırakmak. I, 268


Son arananlar: