turklehceleri.org

açıglıg

Dîvânü Lugâti’t-Türk Dizini (TDK)

açıglıg

bolluk içerisinde bulunan (kimse)· I, 147

ekşili, içine konanı ekşiten, I, 147 bkz>açıglık § açıglıg küp; içine konanı ekşiten küp, içinde ekşi bulunan küp·.I, 147


Son arananlar: