turklehceleri.org

Yem

Türkiye Türkçesi – Tatarca Sözlük (Ganiyev, 1998)

yem

и. 1) азык, терлек азыгы; җим; 2) алдавыч җим

Karşılaştırmalı Türk Lehçeleri Sözlüğü (Ercilasun, 1991)

yem

Türkiye Türkçesi: yem
Azerbaycan Türkçesi: yem
Başkurt Türkçesi: yim aⱬık kurmı
Kazak Türkçesi: jem
Kırgız Türkçesi: cem
Özbek Türkçesi: yem
Tatar Türkçesi: cim azık kurmı
Türkmen Türkçesi: elinden gelmecek ḯşe yapışmak
Uygur Türkçesi: öziniŋ ämäs işkä arilaşmak
Rusça: brat's'a za neposil'nuyu rabotu

Azerbaycan Türkçesinin Açıklamalı Sözlüğü (Orucovun, 2006)

yem

is.
1. Heyvanlara verilən yeyəcək (arpa, ot, saman və s.). Qidalı yemlər. Şirəli yem. Siloslanmış yem. – Qara atları tövləyə çəkib yem verdi. (Nağıl). Yem gətirib yoxsa sizə verməyə? Ya ki gəlib bir quru dindirməyə? A.Səhhət. Kişi axurda yem yeyən atlarını göstərib fəxr edirdi. Mir Cəlal. // Quşlara verilən dən və s. Toyuqlara yem vermək. Quş yemi.
2. Quş və heyvanı cəlb etmək üçün tələyə, cələyə, duzağa qoyulan yeyəcək şey. Tələ yemi. • Balıq yemi – qarmağa taxılan soxulcan və s.
3. məh., xüs. Əl üsulu ilə daş çıxararkən pazla daşın arasına qoyulan quru ot. ‣ Yemi artıq düşmək – qudurmaq, həddini azmaq.

Pamukkale Azerbaycan Türkçesi - Türkiye Türkçesi (ADT versiyonu)

yem

yem

Özbekçe—İngilizce Sözlük (Dirks, 2005)

yem

feed, fodder; bait; malanders (horse disease). ~ to'rva feed bag for horses. ~ bo'l- to be food for, to be a victim to. oq ~ bo'l- to become white from sitting in water too long or from being chewed (meat, leather).

Uygurca – Türkiye Türkçesi Sözlüğü (Kurban, 2016)

yem

Yem, hayvan yemi.

Dîvânü Lugâti’t-Türk Dizini (TDK)

yem

baharat· Itl, 5 ("yem" kellmesl yaln ız kullanılmaz, "ot" ile birlikte gelir)·


Son arananlar: