turklehceleri.org

Yelin

Azerbaycan Türkçesinin Açıklamalı Sözlüğü (Orucovun, 2006)

yelin

is. Məməli heyvanlarda süd yığılan (süd vəziləri və məmələri yerləşən) orqan. Bu inəyin yelinində süd çoxdur. – Salxımsalxım olacaqdır ağ üzümü tənəklərin; Yelinləri dolacaqdır yenə sağmal inəklərin. S.Vurğun. Yelini südlə dolu qoyunlar ağıllardakı quzuların mələşməsini eşitdikcə daha yanıqlı bir səslə onlara hay verərək, yatağa çatmağa tələsirdi. M.İbrahimov. • Yelin salmaq – yelini böyümək (doğmağa bir neçə gün qalmış heyvanın). Boz inək yelin salıb. Qızıl (qırmızı) yelin – boğaz inək. [Qədim:] Xırda, bir sən o qırmızı yelini görürsənmi? S.Rəhimov.

Özbekçe—İngilizce Sözlük (Dirks, 2005)

yelin

udder.

Uygurca – Türkiye Türkçesi Sözlüğü (Kurban, 2016)

yelin

Meme. Yelin salmaq – Memenin süt toplaması.


Son arananlar: