turklehceleri.org

Topluluk

Türkiye Türkçesi – Arı Duru Türkçe Sözlüğü (Kuleli, 2013)

topluluk

[Köken: Uydurukça] Topar

Türkiye Türkçesi – Tatarca Sözlük (Ganiyev, 1998)

topluluk

и. 1) туплылык; 2) җыен; җәмгыять

Karşılaştırmalı Türk Lehçeleri Sözlüğü (Ercilasun, 1991)

topluluk

Türkiye Türkçesi: topluluk
Azerbaycan Türkçesi: camaat cämiyyät
Başkurt Türkçesi: obşçina
Kazak Türkçesi: kavım
Kırgız Türkçesi: kōm camãt
Özbek Türkçesi: cämàät kişilär todäsi
Tatar Türkçesi: obşçina
Türkmen Türkçesi: cemãğat topar
Uygur Türkçesi: camaät
Rusça: obşçina


Son arananlar: