turklehceleri.org

Telim

Türkmencenin Açıklamalı Sözlüğü (Kyýasowa, 2016)

telim

çal. Birnäçe, ençeme, köp. Ondan bäri telim ýyl geçdi.

Uygurca – Türkiye Türkçesi Sözlüğü (Kurban, 2016)

telim

a. Talim, eğitim. Telim bermek – Eğitmek. Telim almaq – Öğrenim görmek.

Dîvânü Lugâti’t-Türk Dizini (TDK)

telim

çok, pek çok, bol, fazla, daima, hep, pek· I, 44, 73, 110, 132, 156, 157, 166, 167, 200, 235, 249, 255, 397, 427, 467, 514, 515, 520, 521, 522, 523;II, 38, 179, 241, 260, 315, 342; III, 20, 52, 159, 194, 297, 311, 323, 404


Son arananlar: