turklehceleri.org

Taraz

Azerbaycan Türkçesinin Açıklamalı Sözlüğü (Orucovun, 2006)

taraz

[fars.]
1. sif. və zərf Düz, dümdüz, bərabər, eyni bərabərdə, eyni vəzndə. Boş tərəzinin gözləri bir-birilə taraz gəlmədi. [Kosa] daş götürdü, pərsəng atdı, qıraqları çürümüş çanaqları birtəhər düzəlişdirdi. S.Rəhimov. • Taraz olmaq – bərabər olmaq, bərabərləşmək. O gün ki fəsli-yaz olur; Gecə, gündüz taraz olur. A.Səhhət.
2. is. xüs. Dülgərlikdə, torpaq və bənnalıq işlərində səthin düzlüyünü yoxlamaq üçün alət. ..Fəhlələr yer qazar, evin binəsini qoyar, usta taraz ilə ölçər, .. başlayıb divarı qaldırardı. Mir Cəlal.

Azerbaycan Türkçesinin Sinonimler Sözlüğü (Çakıroğlu, 2013)

taraz

I. müvazi, düz
{muvazi, düz}

II. rahat
{rahat}

III. tay, bərabər
{eşit, aynı}

Kırgızca – Türkiye Türkçesi Sözlüğü (Yudahin)

taraz

şişman olmıyan, mütenasip vücutlu.

Türkmencenin Açıklamalı Sözlüğü (Kyýasowa, 2016)

taraz

[tara:z], at. Ýabyň, kanalyň, derýanyň suwunyň bölünýän ýeri, saka, teraz.


Son arananlar: