turklehceleri.org

Takagu

Dîvânü Lugâti’t-Türk Dizini (TDK)

takagu

tavuk (cins adı)· I, 217, 447; III,II, 97 bkz> takuk § t ışı takagu; tavuk· I, 447


Son arananlar: