turklehceleri.org

Savcı

Türkiye Türkçesi – Tatarca Sözlük (Ganiyev, 1998)

savcı

и. прокурор

Arı Duru Türkçe – Türkiye Türkçesi Sözlüğü (Kuleli)

savcı

1. Dünür (evlilikten önce), Dünürcü

Karşılaştırmalı Türk Lehçeleri Sözlüğü (Ercilasun, 1991)

savcı

Türkiye Türkçesi: savcı
Azerbaycan Türkçesi: prokuror
Başkurt Türkçesi: prokuror
Kazak Türkçesi: prokuror
Kırgız Türkçesi: prokuror
Özbek Türkçesi: prokuror
Tatar Türkçesi: prokuror
Türkmen Türkçesi: prokuror
Uygur Türkçesi: prokuror
Rusça: prokuror


Son arananlar: