turklehceleri.org

Sınır

Türkiye Türkçesi – Arı Duru Türkçe Sözlüğü (Kuleli, 2013)

sınır

[Köken: Yunanca] Çekara, Çek

Türkiye Türkçesi – Tatarca Sözlük (Ganiyev, 1998)

sınır

и. чик, чик сыгызы

Karşılaştırmalı Türk Lehçeleri Sözlüğü (Ercilasun, 1991)

sınır

Türkiye Türkçesi: sınır
Azerbaycan Türkçesi: särhäd hüdud
Başkurt Türkçesi: sik ara granitsa
Kazak Türkçesi: şekara
Kırgız Türkçesi: çek ara
Özbek Türkçesi: çegärä hüdüd
Tatar Türkçesi: çik ara granitsa
Türkmen Türkçesi: ãraçǟk serhet
Uygur Türkçesi: çegrä
Rusça: granitsa


Son arananlar: