turklehceleri.org

Qaragöz

Azerbaycan Türkçesinin Açıklamalı Sözlüğü (Orucovun, 2006)

qaragöz

(=qaragözlü) sif. Gözləri qara. Qaragöz qız. Qaragöz oğlan. – Böyük qız ucaboylu, incəbelli, qaragözlü, uzun qarasaçlı, .. nəzakətli bir .. gözəl olduğunu sübut edirdi. S.S.Axundov. Qaragözlü, şahin oğlan; Az danışar, düşünərdi. N.Rəfibəyli. // is. Qaragöz qız mənasında. Bu qaragözlüləri bunca sevmişəm, Vahid! Nə yaxşı olmamışam bəxti qarə, şükr olsun! Ə.Vahid.


Son arananlar: