turklehceleri.org

Perde

Türkiye Türkçesi – Arı Duru Türkçe Sözlüğü (Kuleli, 2013)

perde

[Köken: Farsça] Yorga

Türkiye Türkçesi – Tatarca Sözlük (Ganiyev, 1998)

perde

и. төрле мәгъ. пәрдә ◊ perdeyi kaldırmak фаш итү, чын йөзен ачу

Karşılaştırmalı Türk Lehçeleri Sözlüğü (Ercilasun, 1991)

perde

Türkiye Türkçesi: perde
Azerbaycan Türkçesi: pärdä
Başkurt Türkçesi: pärdä şarşav
Kazak Türkçesi: perde
Kırgız Türkçesi: parda
Özbek Türkçesi: pärdä
Tatar Türkçesi: pärdä çarşau
Türkmen Türkçesi: perde edinme
Uygur Türkçesi: pärdä
Rusça: zanaves zanaveska

Türkmencenin Açıklamalı Sözlüğü (Kyýasowa, 2016)

perde

I, at. 1. Sahnanyň öňüne tutulýan uly tuty. Sahnanyň öňüni baglap duran perde-de syryldy (T. Taganow). 2. Gapa, penjirä tutulýan tuty (bu manyda seýrek ulanylýar). 3. Drama eseriniň bir bölegi, bölümi. Dört perdeli komediýa. 3. anat. Örtük, ýuka gabyk, gaýganak. Gulak perdesi. Öýken perdesi. 4. göç.m. Gelin-gyzlaryň ýuka matadan ýüzüne tutýan örtgüsi, nykap. Bir zaman perdäňi syrsaň ýüzüňden, Ak ýüzüňde hally juwan islärin (“Görogly”). 5. Tuwak. 6. Gyza dakylýan at.


PERDE II, at, sazç. Kirişli saz gurallarynyň sapynyň sim bilen boglup goýulýan ýeri. Baş perde. Nowaýy perdesi. Ýokarky perde. Bäş perde. Aşaky açyk (orta) perde. Şirwan perdesi.
 ‣ Bir perdeden gopmak umumy dil tapmak, ylalaşmak.

Uygurca – Türkiye Türkçesi Sözlüğü (Kurban, 2016)

perde

f. Perde. Ishik perde – Kapı perdesi. Köz perdisi – anat. karniye, saydam tabaka. Qulaq perdisi – Kulak perdesi. Besh perdilik sehne esiri – Beş perdeli sahne eseri.


Son arananlar: