turklehceleri.org

Pastırma

Karşılaştırmalı Türk Lehçeleri Sözlüğü (Ercilasun, 1991)

pastırma

Türkiye Türkçesi: pastırma
Azerbaycan Türkçesi: basdırma
Başkurt Türkçesi: bastırma kaⱬı(lık)
Kazak Türkçesi: sür et
Kırgız Türkçesi: böstürmö ıştalğan et
Özbek Türkçesi: dimlämä bàstirmä
Tatar Türkçesi: bastırma kazı(lık)
Türkmen Türkçesi: kakmaç
Uygur Türkçesi: paturma dämlimä
Rusça: basturma


Son arananlar: