turklehceleri.org

NOHUT

Türkiye Türkçesi – Arı Duru Türkçe Sözlüğü (Kuleli, 2013)

nohut

[Köken: Farsça] Burçak

Türkiye Türkçesi – Tatarca Sözlük (Ganiyev, 1998)

nohut

и. ногыт борчагы

Karşılaştırmalı Türk Lehçeleri Sözlüğü (Ercilasun, 1991)

nohut

Türkiye Türkçesi: nohut
Azerbaycan Türkçesi: noⱨud
Başkurt Türkçesi: borsak
Kazak Türkçesi: nokat
Kırgız Türkçesi: nokot
Özbek Türkçesi: noⱨàt
Tatar Türkçesi: borçak
Türkmen Türkçesi: nohut
Uygur Türkçesi: noⱨut
Rusça: nut baraniy goroⱨ

Türkmencenin Açıklamalı Sözlüğü (Kyýasowa, 2016)

nohut

at. Kösükli birýyllyk ösümlik, şeýle hem onuň togalajyk dänesi, hasyly. – Biz suwly ýerden künji alyp bilemizok, sen künjini, nohudy düme ýerden aljak bolýaň – diýip, oturan ýerinden hümürdedi (A. Gowşudow).


Son arananlar: