turklehceleri.org

Misk

Türkiye Türkçesi – Tatarca Sözlük (Ganiyev, 1998)

misk

и. мускус, миск (ата кабарганың аталык бизләреннән алына торган хуш исле матдә)

Karşılaştırmalı Türk Lehçeleri Sözlüğü (Ercilasun, 1991)

misk

Türkiye Türkçesi: misk
Azerbaycan Türkçesi: müşk müşk-änbär
Başkurt Türkçesi: muskus tämli is ⱨuşbuy
Kazak Türkçesi: jupar
Kırgız Türkçesi: muskus
Özbek Türkçesi: müşk müşk-änbär
Tatar Türkçesi: muskus tämli is ⱨuşbuy
Türkmen Türkçesi: müşk
Uygur Türkçesi: mişk
Rusça: muskus


Son arananlar: