turklehceleri.org

Makarna

Türkiye Türkçesi – Tatarca Sözlük (Ganiyev, 1998)

makarna

и. макарон, макарон ризыклары

Karşılaştırmalı Türk Lehçeleri Sözlüğü (Ercilasun, 1991)

makarna

Türkiye Türkçesi: makarna
Azerbaycan Türkçesi: makaron
Başkurt Türkçesi: makaron
Kazak Türkçesi: kurğak kespe makaron
Kırgız Türkçesi: makaron
Özbek Türkçesi: ḳayçi
Tatar Türkçesi: makaron
Türkmen Türkçesi: makaron
Uygur Türkçesi: makaron
Rusça: makaroni


Son arananlar: