turklehceleri.org

Komitə

Azerbaycan Türkçesinin Açıklamalı Sözlüğü (Orucovun, 2006)

komitə

[fr. comite, əsli lat. committere – tapşırmaq]
1. Hər hansı bir işə rəhbərlik edən kollegial orqan. Partiya komitəsi. İcraiyyə komitəsi. Həmkarlar ittifaqının yerli komitəsi. – Bizim burada xəlvət komitəmiz var, hər yerdən bizə xəbər gəlir. Ə.Haqverdiyev.
2. tar. Xüsusi tədbirləri həyata keçirmək üçün hökumət tərəfindən yaradılan dövlət idarəsi orqanı.


Son arananlar: