turklehceleri.org

Komisyon

Türkiye Türkçesi – Tatarca Sözlük (Ganiyev, 1998)

komisyon

и. комиссия; imtihan komisyonu имтихан комиссиясе; teftiş komisyonu ревизия комиссиясе

Azerbaycan Türkçesinin Açıklamalı Sözlüğü (Orucovun, 2006)

komisyon

[lat.] bax. komissiya. [Məmmədova] kəndin abadlıq komisyonunun üzvüdür. Ə.Sadıq. İkram atasına açıqca demişdi ki, maarif nazirliyinə ərizə yazıb komisyonu mən gətirtmişəm. Ə.Əbülhəsən. ‣ Komisyon mağazası – əhalidən götürdüyü şeyləri müəyyən faiz almaq şərtilə satan mağaza.


Son arananlar: