turklehceleri.org

Kin

Türkiye Türkçesi – Arı Duru Türkçe Sözlüğü (Kuleli, 2013)

kin

[Köken: Farsça] Öç, Kek

Türkiye Türkçesi – Tatarca Sözlük (Ganiyev, 1998)

kin

и. кинә, ачу, усаллык, үч □ kin almak үч алу

Karşılaştırmalı Türk Lehçeleri Sözlüğü (Ercilasun, 1991)

kin

Türkiye Türkçesi: kin
Azerbaycan Türkçesi: kin
Başkurt Türkçesi: üs kon kinä
Kazak Türkçesi: kek öşpendilik
Kırgız Türkçesi: kek açū
Özbek Türkçesi: kin kek ädàvät
Tatar Türkçesi: üç kinä
Türkmen Türkçesi: kine
Uygur Türkçesi: öç adavät
Rusça: nenavist' mest'

Azerbaycan Türkçesinin Açıklamalı Sözlüğü (Orucovun, 2006)

kin

is. [fars.] Gizli ədavət hissi. Kin bəsləmək. Kin saxlamaq. Kini soyumaq. Qəlbində kin oyanmaq. – Süzdü rəssam onu altdanyuxarı; Saçaraq gözləri kin dalğaları.. H.Cavid. [Əminə:] Məni tanımır, ehtimal ki, bu hekayəni görüb mənə kin və qərəz bağlasın. Qantəmir. Şəfiqənin gülüşündə kin yox idi. Ə.Məmmədxanlı.

Azerbaycan Türkçesinin Sinonimler Sözlüğü (Çakıroğlu, 2013)

kin

ədavət, qərəz, qəzəb, hirs, acıq
{gizli düşmanlık, garez, öfke, hırs, nefret}

Pamukkale Azerbaycan Türkçesi - Türkiye Türkçesi (ADT versiyonu)

kin

kin

İngilizce—Türkçe Sözlük (FreeDict, 2017)

kin /dʒˈɛs/

1. (sonek) ufak, küçuk (kuçültme eki, -cik)

İngilizce—Türkçe Sözlük (FreeDict, 2017)

kin /dʒˈɛsɐmˌiːn/

1. akraba, hısım
2. (eski) soy, nesep
3. akrabalık
4. akrabalığı olan, aynı soydan
5. benzer. near of kin yakın akraba. next of kin (huk.) en yakın akraba.

İngilizce—Türkçe Sözlük (Anonim)

kin

akraba
kohum
hısım

Özbekçe—İngilizce Sözlük (Dirks, 2005)

kin

lit.: (Persian) enmity, grudge.kindak coll.s. kindik.


Son arananlar: