turklehceleri.org

Kaşalot

Türkiye Türkçesi – Tatarca Sözlük (Ganiyev, 1998)

kaşalot

и. кашалот (китның бер тере)

Azerbaycan Türkçesinin Açıklamalı Sözlüğü (Orucovun, 2006)

kaşalot

[fr. cachalot, əsli port.] zool. Kitlər qrupundan məməli iri dəniz heyvanı.

Pamukkale Azerbaycan Türkçesi - Türkiye Türkçesi (ADT versiyonu)

kaşalot

amberbalığı


Son arananlar: